نقش مهم علما و مجالس دینی در کاهش استعمال دخانیات

مدیر حوزه‌های علمیه خواهران کشور با بیان اینکه در سال‌های اخیر برای کنترل استعمال دخانیات در ایران تلاش‌های زیادی صورت… ...