چاه‌های غیرمجاز به قنات‌های قم لطمه زیادی زده‌اند

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان قم گفت: چاه‌های غیر مجاز با توجه به اینکه پایین‌تر از سطح ایستابی قنات‌ها هستند، لطمه زیادی را به قنات‌های استان قم وارد کرده و باعث کاهش آبدهی آن‌ها شده‌اند. شعارسال: اسدالله مرتضوی با بیان این مطلب افزود: در استان قم تخمین زده می‌شود حدود ۴۸۰۰ حلقه ...