ترساندن مردم از نبود کالا توطئه دشمن در جنگ اقتصادی است

قم - ایرنا - کارشناس اقتصاد مقاومتی سازمان صنعت، معدن و تجارت قم گفت: ترساندن مردم از نبود کالا در بازار و تحریک آنان برای خرید بیش از نیاز، توطئه و ابزار دشمن در جنگ اقتصادی است. ...