بیش از ۵۰ کیلوگرم تریاک در قم کشف شد

قم - ایرنا - فرمانده انتظامی قم از کشف بیش از 50 کیلوگرم تریاک در این استان خبر داد و گفت: سه متهم نیز در این رابطه دستگیر شدند. ...

۱۳۳۷ کیلوگرم مواد مخدر در قم کشف شد

قم - ایرنا - فرمانده انتظامی قم گفت: یک هزار و 337 کیلوگرم مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس مبارزه با مواد مخدر قم و تهران بزرگ در این استان کشف و ضبط شد. ...

۱۰ کیلوگرم هروئین در قم کشف شد

قم - ایرنا - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی قم از کشف 10 کیلوگرم هروئین در این استان خبر داد و گفت: یک تن نیز در این رابطه دستگیر شد. ...

۹ کیلوگرم هروئین در قم کشف شد

قم - ایرنا - رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر قم از کشف 9 کیلوگرم هروئین در این استان خبر داد و گفت: چهار تن نیز در این رابطه دستگیر شدند. ...

۳۸۳ کیلوگرم تریاک در قم کشف شد

قم - ایرنا - جانشین فرمانده انتظامی قم گفت: با انهدام یک باند تهیه و توزیع مواد مخدر در استان بیش از 383 کیلوگرم تریاک کشف و ضبط شد. ...