راهکارهای افزایش جمعیت کشور مورد توجه مجلس خبرگان است

قم - ایرنا - سخنگوی کمیسیون سیاسی اجتماعی مجلس خبرگان رهبری، بیان کرد: موضوع خانواده و بررسی راهکارهای افزایش میزان جمعیت کشور به منظور جلوگیری از بحران سالمندی مورد توجه اعضا خبرگان است و این مساله در جلسه امروز کمیسیون مورد بررسی و تبادل نظر اعضا قرار گرفت. ...