کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک درقم

روزنامه پیام قم روز چهارشنبه 15 اسفندماه مطلبی با عنوان کمپین نه به چهارشنبه سوری خطرناک درقم را به رشته تحریر درآورده است. ...