صداوسیما با شناخت نسل جدید، ارزش‌های انقلاب را با بیانی نو منتقل کند

گروه فرهنگی: عضو هیئت علمی دانشگاه صداوسیما مولفه‌های رسانه تراز انقلاب اسلامی را انتقادپذیری، صداقت، پرهیز از زیاده گویی، پرهیز از برخورد احساسی با واقعیات و مشورت پذیری برشمرد و اظهار داشت: صداوسیما باید ارزش های حاکم بر نسل جدید را شناخته و برای انتقال ارزش های انقلاب با زبان و بیانی نو عمل کند؛ ...