شاید نیاز باشد مجلس دوم هم تشکیل شود/ بعد از دو سال از ارتحال آیت‌الله هاشمی، تخریب‌گران ایشان بیکار ننشسته‌اند

ایلنا: عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، با بیان این که مجمع تشخیص مصلحت نظام بعنوان یک حلقه مکمل در نظام تقنینی کشور از یک سو و سیاست گذاری نظام از سوی دیگر نقش آفرینی می… ...