اخذ رتبه علمی-پژوهشی مجله فقهی «تا اجتهاد»

مجله فقهی «تا اجتهاد» تحت اشراف آیت‌الله شبیری زنجانی که رتبه علمی ـ پژوهشی گرفته فراخوان مقاله داد. ...