مجمع مدیران خیراندیش استان قم تشکیل شد

قم (پانا) – تشکیل مجمع مدیران خیراندیش استان قم با هدف تغییر در شیوه خدمت رسانی به دانش آموزان نیازمند گام مثبت دیگری برای مردمی کردن خدمات کمیته امداد است. اولین گردهمایی مجمع مدیران خیراندیش استان قم با حضور مدیران کل آموزش و پرورش و کمیته امداد استان و ۲۰۰ نفر از مدیران مدارس منتخب ...