توزیع ۵۰ تُن گوشت قرمز بین مددجویان استان قم

قم (پانا) – استاندار قم با تاکید بر استفاده از ظرفیت کارشناسی صاحبنظران در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی اظهار داشت: مجمع مشورتی توسعه استان قم تشکیل شود. دکتر بهرام سرمست استاندار قم در جلسه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان قم طی سخنانی با بیان اینکه باید مباحث قابل طرح در جلسات ...