احیای مرکز محله گذر قلعه در بافت تاریخی قم

قم (پانا) – افزایش ایمنی در تردد مهمترین هدف نصب دوربین های کنترل سرعت عنوان شده است. به منظور کنترل و نظارت بیشتر سرعت در بلوار آیتاللهبروجردی و با توجه به تصادفات و سوانح پیش آمده، در ۶ نقطه از این بلوار تعداد ۱۸ دستگاه دوربین کنترل سرعت در حال نصب است که پایهها و ...