دوره آموزشی تربیت مبلغ خمس

چهارمین جشنواره رسانه‌ای ابوذر با درخشش پنج خبرنگار صداوسیما به کار خود پایان داد. ...