به گزارش ایرنا، قم در ماه مبارک رمضان به محفل عبادت عاشقان دین تبدیل شده و عطر خوش مناجات با پروردگار در تلاوت قرآن روزه داران این شهر، حس معنویت را در وجود انسان لبریز می کند. که دراین میان برگزاری جلسات تلاوت جمعی قرآن کریم در تمام مناطق شهری و روستایی قم به صورت ...