راه‌اندازی اولین قطار گردشگری مذهبی برای زائران پاکستانی

مدیرکل راه آهن قم گفت: پیشنهاد راه‌اندازی قطار گردشگری مذهبی برای گردشگران و زائران پاکستانی به وزارت راه و شهرسازی و استانداری قم ارسال شده است. ...