پیام رسان ایتا از امنیت اطلاعات کاربران خود تمام قد حراست می‌کند

قم - مدیر پیام رسان ایتا با بیان اینکه ایتا از امنیت اطلاعات کاربران خود تمام قد حراست می‌کند، گفت: حتی یک بایت از اطلاعات ما در اختیار کسی قرار داده نمی‌شود. ...