همایش ملی اصحاب چاپ و نشر قرآن برگزار شد

گروه فعالیت‎های قرآنی ــ همایش ملی اصحاب چاپ و نشر قرآن کریم با حضور شخصیت‎های برجسته این عرصه در قم برگزار شد. ...