محصول دانش‌بنیان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم انقلاب عظیمی در صنعت شیلات و آبزی‌پروری به وجود خواهد آورد. " /> چرخ دانشگاه Archives | صبح قم | اخبار قم

تجاری‌سازی محصول استراتژیک کیتوسان توسط فناوران دانشگاه آزاد

محصول دانش‌بنیان مرکز رشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم انقلاب عظیمی در صنعت شیلات و آبزی‌پروری به وجود خواهد آورد.

...