افزوده شدن ۴۰دستگاه اتوبوس به ناوگان درون شهری

مراسم روحبخش اعتکاف پس از سه روز نماز و روزه و راز و نیاز معتکفان با قرائت دعای ام داوود در مساجد قم به پایان رسید. ...