عمل موفقیت‌آمیز تعیین قطعی جنسیت فرزند در مرکز ناباروری جهاددانشگاهی

گروه اجتماعی ــ مسئول آزمایشگاه جنین‌شناسی مرکز ناباروری جهاد دانشگاهی قم از عمل موفقیت‌آمیز تعیین جنسیت که برای اولین بار در مرکز جهاد دانشگاهی قم بر روی خانم 41ساله انجام شد، خبر داد. ...

ارائه تکنیک‌های جدید با روش ویرایش ژنی

مسئول غرفه انجمن علمی ژنتیک در نمایشگاه علمی دانشگاه آزاد اسلامی قم از ارائه تکنیک‌های جدید با استفاده از روش‌های جدید ویرایش ژنی توسط دانشجویان ژنتیک خبر داد. ...