تأسیس شرکت هرمی حفظ قرآن/ چرا از انس با قرآن لذت نمی‌بریم‌

گروه فعالیت‌های قرآنی ــ نماینده مجلس خبرگان رهبری گفت: اگر یک شرکت هرمی معنوی تأسیس کنیم که در آن هر حافظ قرآن پنج حافظ و هر کدام از آنان پنج حافظ دیگر تربیت کنند در این صورت تا ۱۵ سال آینده ده‌ها هزار نفر حافظ قران کریم خواهیم داشت. ...