اقدامات خصمانه آمریکا راه به جایی نخواهد برد

استاندار قم در پایان با اشاره به کارشکنی و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ملت ایران، خاطر نشان کرد: همواره این برکت خون شهدا و جانفشانی ایثارگران بوده است که نظام جمهوری اسلامی در برابر قدرت های بیگانه ایستادگی نموده است. شعار سال: استاندار قم در پایان با اشاره به کارشکنی و اقدامات خصمانه آمریکا علیه ...