تمهیدات سازمان اتوبوسرانی شهرداری قم در روزهای بارانی

قم (پانا) – رییس کمسیون مسکن اتاق تعاون ایران بر اثر حادثه دلخراش غرق شدگی در قم دار فانی را وداع گفت. اسماعیل خاکفرجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی قم بر اثر حادثه دلخراش غرق شدگی،دار فانی را وداع گفت. وی در قاهان ، روستای «بنابران» در اثر خروش رودخانه جان خود را ...

رییس کمسیون مسکن اتاق تعاون ایران غرق شد

قم (پانا) – رییس کمسیون مسکن اتاق تعاون ایران بر اثر حادثه دلخراش غرق شدگی در قم دار فانی را وداع گفت. اسماعیل خاکفرجی مدیرعامل اتحادیه تعاونی مسکن کارکنان تامین اجتماعی قم بر اثر حادثه دلخراش غرق شدگی،دار فانی را وداع گفت. وی در قاهان ، روستای «بنابران» در اثر خروش رودخانه جان خود را ...