رصد پدیده ماه‌گرفتگی و کارگاه عکاسی آسمان شب در قم

برنامه رصد پدیده ماه‌گرفتگی با مشارکت شهرداری قم در مجموعه باغ مقابر گنبد سبز قم برگزار خواهد شد. ...