کارگاه مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی هشتم دی‌ماه در دانشگاه علمی کاربردی قم برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی مهارت‌های فرهنگی و اجتماعی چهار گروه ادراکی هشتم دی ماه در دانشگاه علمی کاربردی استان قم برگزار می‌شود. ...