دبیر کارگروه تخصصی پزشکی و پیراپزشکی هیأت‌های عالی نظارت مناطق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی قم می‌تواند صاحب بیمارستان مستقل شود. " /> کارگروه تخصصی پزشکی Archives | صبح قم | اخبار قم

دانشگاه آزاد اسلامی قم صاحب بیمارستان مستقل می‌شود

دبیر کارگروه تخصصی پزشکی و پیراپزشکی هیأت‌های عالی نظارت مناطق دانشگاه آزاد اسلامی گفت: دانشگاه آزاد اسلامی قم می‌تواند صاحب بیمارستان مستقل شود.

...