مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت:گزینش فرهنگیان از اهمیت بالایی نسبت به دیگر مشاغل برخوردار است. معلمان و مربیان باید ابتدا درجات اخلاقی را در خود تقویت کنند. " /> کارگزاران Archives | صبح قم | اخبار قم

اهمیت گزینش فرهنگیان نسبت به دیگر مشاغل

مدیر کل آموزش و پرورش استان قم گفت:گزینش فرهنگیان از اهمیت بالایی نسبت به دیگر مشاغل برخوردار است. معلمان و مربیان باید ابتدا درجات اخلاقی را در خود تقویت کنند.

...