بهره مندی ۱۰هزار و ۵۸۰ خانوار روستایی قمی از نعمت گاز

نصیری گفت: درهفت سال گذشته، ۱۰ هزار و ۵۸۰ خانوار روستایی در این استان از نعمت گاز بهره‌مند شدند. ...