برخورد کامیون با تابلوی راهنما، راننده را به کام مرگ کشاند

ایلنا: برخورد کامیون با تابلوی راهنما در تقاطع غیرهمسطح میدان 72 تن قم منجر به واژگونی و حریق کامیون شد و راننده در دم جان سپرد. ...