تعداد کانون های فرهنگی مساجد تا پایان سال به ۲۵ هزار می رسد

ارزانی گفت: آموزش قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه را در دستور کار داریم که تا پایان سال آینده، ۲۰ هزار نفر را در… ...