انتصاب رئیس و اعضای کانون کارآفرینی استان قم

ایلنا: رئیس و اعضای کانون کارآفرینی استان قم طی حکمی از سوی استاندار قم منصوب شدند. ...