تردد ریلی در قم هزینه سوخت را ۱۱۴ میلیارد ریال کاهش داد

قم - ایرنا - مدیرکل راه آهن قم گفت: از ابتدای سال جاری تا پایان آبان بواسطه نقل و انتقال بار و مسافر از طریق خطوط ریلی استان، در بخش های باربری و مسافربری به ترتیب 61 و 53 میلیارد ریال صرفه جویی سوخت صورت گرفته است. ...