تحلیگر استرالیایی مسائل تاریخی و سیاسی گفت: تغییرنکردن و حفظ آرمان‌ها از مؤلفه‌های اصلی تداوم و پایداری انقلاب اسلامی ایران است. " /> کتاب «ایران، 40 سال ایستادگی» Archives | صبح قم | اخبار قم

بیسمی:‌ حفظ آرمان‌ها مهم‌ترین مؤلفه پایداری انقلاب اسلامی است

تحلیگر استرالیایی مسائل تاریخی و سیاسی گفت: تغییرنکردن و حفظ آرمان‌ها از مؤلفه‌های اصلی تداوم و پایداری انقلاب اسلامی ایران است.

...