هدف همایش کتاب سال بانوان شناسایی نخبگان و توجه به آثار مکتوب است

قم - معاون پژوهشی جامعه الزهرا(س) گفت: هدف از برگزاری همایش کتاب سال بانوان توجه به آثار مکتوب و پژوهش‌های علمی بانوان و شناسایی نخبگانی در زمینه زن و خانواده است. ...

روحانیت شیعه پیشتاز علم و عمل است

مدیر جامعه الزهرا (س) گفت: روحانیت شیعه پیشتاز علم و عمل است. ...

برگزاری بیستمین همایش کتاب سال حوزه در قم

معاون پژوهش حوزه های علمیه از برگزاری بیستمین همایش کتاب سال حوزه در روز پنجشنبه این هفته در قم خبر داد. ...