معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی کاربردی‌شدن آموزش پژوهش‌محور را در ارتقای نظریه‌پردازی مؤثر دانست. " /> کرسی‌های نظریه‌پردازی Archives | صبح قم | اخبار قم

نقش آموزش پژوهش‌محور کاربردی‌ در ارتقای نظریه‌پردازی

معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی کاربردی‌شدن آموزش پژوهش‌محور را در ارتقای نظریه‌پردازی مؤثر دانست.

...