رئیس هیئت بدمینتون استان قم انتخاب شد

محمد حسن حسین زاده داور بین المللی بدمینتون قم به عنوان رئیس جدید هیئت بدمینتون استان قم انتخاب شد. ...