باید از همه ظرفیت‌ استان برای رونق تولید استفاده کنیم

محور قم جعفریه که بر اثر سیلاب روز‌های گذشته نشست کرده بود با اعمال محدودیت‌هایی از ظهر امروز بازگشایی می‌شود. ...