مشکلات زیست محیطی کشتارگاه قم

شعار سال: صحبت از سلامت است، سلامت جمعیتی بالغ بر یک میلیون و دویست هزار نفری که قطعا وقتی جایی سخن از سلامت و این آمار از جمعیت باشد دیگر مجالی برای مقدمه چینی باقی نمی‌ماند و باید یک راست مسیر را به سمت اصل موضوع کشاند باید از وضعیت بهداشتی کشتارگاه شهرداری قم و ...

۲ انتصاب جدید در شهرداری قم

شهردار قم با صدور احکام جداگانه‌ای سرپرست دو سازمان شهرداری قم را منصوب کرد. شعار سال: سید مرتضی سقائیان‌نژاد با صدور احکامی سید محمد موسوی منش را به عنوان سرپرست سازمان زیباسازی و وحید وزیری راد به سمت سرپرست سازمان کشتارگاه صنعتی شهرداری قم منصوب کرد. در متن احکام نامبردگان بر توسعه جایگاه علمی و مذهبی ...