محکومیت اعدام شیعیان عربستان توسط رژیم آل سعود

جلسه ستاد هماهنگي برگزاري جشن گلريزان آزاد سازي زندانيان جرائم غير عمد استان در دادگستري برگزار شد. ...