درخواست داوطلبانه مشمول ۴۱ ساله برای اعزام به خدمت مقدس سربازی

قم (پانا) – کشف ۱۹۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس "قم و فارس"، کشف بیش از ۵۶ کیلوگرم تریاک با طعم گوجه فرنگی در قم، کشف بیش از ۶ میلیارد ریال خشکبار قاچاق در قم از تازه های اخبار پلیسی در قم است. کشف ۱۹۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس “قم و فارس” ...

تازه های پلیسی در قم

قم (پانا) – کشف ۱۹۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس "قم و فارس"، کشف بیش از ۵۶ کیلوگرم تریاک با طعم گوجه فرنگی در قم، کشف بیش از ۶ میلیارد ریال خشکبار قاچاق در قم از تازه های اخبار پلیسی در قم است. کشف ۱۹۰ کیلو تریاک در عملیات مشترک پلیس “قم و فارس” ...