۵۰ درصد معلولیت‌ها با مشاوره‌های قبل از ازدواج قابل‌ پیشگیری است

مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: ۵۰ درصد معلولیت‌ها با مشاوره‌های قبل از ازدواج قابل‌ پیشگیری است. شعارسال: مدیرکل بهزیستی استان قم گفت: ۵۰ درصد معلولیت‌ها با مشاوره‌های قبل از ازدواج قابل‌ پیشگیری است. رضا سلیقه صبح امروز در مراسم افتتاح خانه اتیسم”امید فردا” با اشاره به اهمیت گسترش مراکز اتیسم در استان، اظهار داشت: دومین ...