افزایش ظرفیت ۵هزار نفری اسکان زائران نوروزی در قم

بسیاری از کارمندان امروز پس از گذراندن تعطیلات ۵روزه نخستین روز کاری خود را در سال۹۸ آغاز کردند. ...