کلیات بودجه سال ۹۸ دانشگاه آزاد اسلامی قم به تصویب رسید

کلیات بودجه سال 98 و افزایش یا کاهش شهریه سال جاری در هجدهمین کمیسیون دائمی هیئت امنای دانشگاه آزاد اسلامی استان قم بررسی و برای ارائه در جلسه هیئت امنا به تصویب رسید. ...