آیا استان قم باید در ردیف استان های محروم قرار گیرد؟

شعارسال:  شاید بتوان گفت لایحه بودجه ۹۷ یکی از جنجالی ترین بودجه های ارائه شده توسط دولت ها در طول انقلاب اسلامی بود که به دلیل وجود بندهایی در آن باعث نگرانی شدید مردم از گرانی و وضعیت معیشت شده بود لایحه ای که اصلا شبیه وعده های تبلیغات انتخابی رئیس جمهور نبود. این مسئله ...