سمینار «پوشش خبری بحران و مسئولیت‌های اخلاقی» برگزار شد

قم - سمینار پوشش خبری بحران و مسئولیت‌های اخلاقی (با تاکید بر اخبار کرونا) به صورت مجازی در دانشکده دین و رسانه برگزار شد. ...