تریبون آزاد دانشجویی در دانشگاه علوم پزشکی قم برگزار شد

مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی قم گفت: تریبون آزاد دانشجویی با رویکرد تبیین شیوه‌های ساختن کشور و مقاومت در برابر مشکلات در این دانشگاه برگزار شد. ...