خدمات دولت در حوزه درمان ادامه دارد/افزایش سرانه های درمانی در قم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان کرد: با افتتاح بیمارستان آیت‌الله خوانساری و بیمارستان زنان در دل بیمارستان شهید بهشتی سرانه‌های درمانی قم بیشتر می‌شود. شعار سال: رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان قم عنوان کرد: با افتتاح بیمارستان آیت‌الله خوانساری و بیمارستان زنان در دل بیمارستان شهید بهشتی سرانه‌های درمانی قم بیشتر می‌شود. دکتر ابوالفضل ...