خانواده، شاه کلید درمان اعتیاد

درمان اعتیاد پازلی است که خانواده، جامعه و محیط فرد در کنار سایر مسائل می‌توانند برای رسیدن یک فرد معتاد به مرحله بازتوانی نقش ایفا کنند. شعار سال: ۳۷ سال سن دارد، از ۱۵ سالگی ازدواج کرده و حالا دو فرزند از آن ازدواج برایش به یادگار مانده است، روزگار کودکیش را در یکی از ...