پوشش ۷۰۰ خانوار در طرح مددکاری اسلامی

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) قم گفت: در فاز نخست طرح مددکاری اسلامی در قم ۷۰۰ خانوار در منطقه پردیسان تحت پوشش قرار گرفتند. شعار سال: اکبر میرشکار افزود: طرح مددکاری اسلامی از آذرماه سال گذشته به مدت پنج ماه به صورت پایلوتو برای اولین بار در سطح کشور با حضور خواهران و ...