رد لایحه افزایش بهای خدمات شهرداری

آيت الله سبحاني بر برخورد قاطع قانوني با تخلفات ، بکارگيري افراد پاکداست ، فرهنگ سازي مصرف صحيح و قيمت گذاري کالاها تاکيد کرد . ...